• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

PRZETARG CZĘŚCIOWA WYMIANA OKIEN PODGÓRNA 12

poniedziałek, 26.06.2017

Elbląg, 26.06.2017


PRZETARG 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa “ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul .Robotniczej 246 ogłasza w dniu  21.06.2017 r. przetarg nieograniczony na:

Częściowa wymiana stolarki okiennej metalowej na stolarkę okienną PCV w budynku usługowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu, Ip, sklep motoryzacyjny”.

 

1. Termin składania ofert – 10.07.2017 r. godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, sekretariat.

2. Termin otwarcia  ofert -  10.07.2017 r. godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5.

3. Termin rozpoczęcia robót  -  17.07.2017r.

4. Termin zakończenia robót – 17.08.2017r.

Specyfikacja określająca szczegółowe warunki przetargu jest do nabycia, w formie elektronicznej lub papierowej, w terminie do 06.07.2h017r. do godz.8 00 pokój nr 19 - po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr  62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,- zł za egzemplarz.

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.