• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

PRZETARG WYMIANA RUR ZW, CW I CO KALENKIEWICZA 1-6

poniedziałek, 26.06.2017

Elbląg, 21.06.2017

 

P R Z E T A R G

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZAKRZEWO" z siedzibą w Elblągu przy ulicy Robotniczej 246 ogłasza przetarg nieograniczony:

„ Wymiana rur zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody w piwnicach budynków, wraz z przeniesieniem zaworów odcinających z piwnic lokatorskich na korytarze piwniczne w budynku przy ulicy Kalenkiewicza 1-6”.

1. Termin składania ofert -05.07.2017 r. godz. 10 00 w sekretariacie Spółdzielni

2. Termin otwarcia ofert – 05.07.2017 r. godz. 10 30 w siedzibie Spółdzielni sala nr 5

3. Termin rozpoczęcia robót – 17.07.2017 r.

4. Termin zakończenia robót – 31.08.2017 r.

Specyfikacja określająca warunki przetargu jest do nabycia w terminie do 03.07.2017 r.

pokój nr.19 – po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg

nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583 -  kwoty 30,00 zł za egzemplarz.

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.