• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na wymianę 31 dźwigów osobowych w budynkach mieszk.

wtorek, 02.10.2018

Elbląg. 02.10.2018r.

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „ZAKRZEWO" z siedzibą w Elblągu przy ulicy Robotniczej 246  ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymiana 31 dźwigów  osobowych  w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu wraz z  robotami budowlanymi  w podszybiu  dźwigu i pomieszczeniu byłego zsypu umożliwiającym zjazd dźwigu do poziomu ”0”.                                             Lokalizacja dźwigów wg zestawienia:

1. Robotnicza 248 ­-  1 szt. zjazd do poziomu „0”.

2. Robotnicza 250 – 1 szt. zjazd do poziomu „0”.

3. Robotnicza 252 – 1 szt. zjazd do poziomu „0”.

4. Wiejska   34 – 2 szt. zjazd do poziomu „0”.

5. Szarych Szeregów 1- 2 – (2 szt.), 1szt. zjazd do poziomu „0” ; 1 szt. zjazd do poziomu parter.

6. Okulickiego 4-9 – (6 szt.), 3 szt. zjazd do poziomu  „0”;  3 szt. zjazd do poziomu parter

7. Kalenkiewicza 18-20 – (3 szt.), 1szt. zjazd do poziomu „0” ; 2 szt. zjazd do poziomu parter.

8. Kasprzaka 1-6 - (6 szt.), 3 szt. zjazd do poziomu „0”  ;  3 szt. zjazd do poziomu parter.

9. Kasprzaka 7-9 - (3 szt.), 1szt. zjazd do poziomu „0”   ;  2 szt. zjazd do poziomu parter.

10.Okulickiego 1-3 - (3 szt.), 1szt. zjazd do poziomu „0”;  2 szt. zjazd do poziomu parter.

11.Okulickego 10-12 - (3 szt.), 1szt. zjazd do poziomu „0” ; 2 szt. zjazd do poziomu parter.

 

Zakres prac zawarty jest w:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),.

2. Projekcie budowlanym adaptacji podszybia windowego i byłych zsypów.

 

Termin składania ofert  - 19.10.2018r, godz. 1000 w siedzibie Zamawiającej w pokoju  nr 1

Otwarcie ofert  w dniu 19.10.2018r. w siedzibie Zamawiającej w pokoju nr 5 o godz.1015.

 

Specyfikacje określające warunki przetargu są dostępne na stronie internetowej www.zakrzewo.elblag.pl w zakładce Fundusze Unijne POiŚ oraz w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wyjaśnień i informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. 55 235 69 02 lub 04      wew.238, 249, fax. 55 235 69 02, lub osobiście w siedzibie  Zamawiającej w pokoju  nr 2.

Zamawiającej przysługuje prawo  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 

 

 

 

Załączniki PLIKI DO POBRANIA :

1. Dokumentacja techniczna Robotnicza 248

2. Dokumnetacja techniczna Okulickiego 4,7,8

3. Dokumentacja techniczna Robotnicza 250

4. Dokumentacja techniczna Robotnicza 252

5. Dokumentacja techniczna Szarych Szeregów 1

6. Dokumentacja techniczna Wiejska 34

7. Obmiar Okulickiego 4,7,8

8. Obmiar Robotnicza 248

9. Obmiar Robotnicza 250

10. Obmiar Robotnicza 252

11. Obmiar Szarych Szeregów 1

12. Obmiar Wiejska 34

13. SIWZ

14. ZAŁĄCZNIK NR 1

15. ZAŁĄCZNIK NR 2

16. ZAŁĄCZNIK NR 3

17. ZAŁĄCZNIK NR 4

18. ZAŁĄCZNIK NR 5

19. ZAŁĄCZNIK NR 6

20. ZAŁĄCZNIK NR 7

21. ZAŁĄCZNIK NR 8