• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

OFERTA PRACY NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHN. SANIT.

środa, 03.10.2018

Elbląg, dn. 03/10/2018 r.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko specjalisty ds. technicznych w niepełnym wymiarze czasu pracy - ½ etatu lub w ramach umowy o świadczenie usług

OFERTA  KIEROWNA  JEST  RÓWNIEŻ DO  STUDENTÓW

IV ROKU WYDZIAŁU INZYNIERII SANITARNEJ


I.
Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne.
 2. Staż pracy co najmniej 3 lata.
 3. Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( NIE DOTYCZY STUDENTÓW).
 4. Umiejętność kosztorysowania i rozliczania robót budowlano-remontowych wraz z obsługą programów kosztorysowych (NORMA).
 5. Dyspozycyjność.
 6. Operatywność i kreatywność w działaniu.
 7. Znajomość obsługi komputera.
 8. Dobry stan zdrowia.


II. Oferty powinny zawierać:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum vitae z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej.
 3. Odpis dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 4. Świadectwo zdrowia.
 5. Oświadczenie o niekaralności.

 

 

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia  30.10.2018 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246. Oferty mogą składać również osoby fizyczne  prowadzące działalność gospodarczą.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi  kandydatami.

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.