• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Zapyt. i odp. w zakresie przetargu na wymianę 31 dźwigow os.

poniedziałek, 15.10.2018

Elbląg, 15/10/2018 r.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  ASM "Zakrzewo" przedstawia zapytania i odpowiedzi w zakresie Przetargu na "Wymianę 31 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" wraz z robotami budowlanymi w podszybiu dźwigu i pomieszczenia byłego zsypu umożliwiającymi zjazd dźwigów do poziomu "0".


* Zapytanie nr 1 + odpowiedzi - plik do pobrania


* Zapytanie nr 2 + odpowiedzi - plik do pobrania


* Zapytanie nr 3 + odpowiedzi - plik do pobrania.