• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie RODO

czwartek, 08.11.2018

Elbląg, 08/11/2018 r.
I N F O R M A C J AW związku z informacją otrzymaną od Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 13, SM "Zakrzewo" przedkłada Państwu Projekt "Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP".
Plik do pobrania w załączniku poniżej.Ponadto informujemy, iż Projekt przedmiotowego Kodeksu dostępny jest także do zapoznania się w Siedzibie SM "Zakrzewo" w pokoju nr 8.Jednocześnie SM "Zakrzewo" zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców osiedla "Zawada" o zgłaszanie uwag do powyższego Projektu Kodeksu w terminie do końca grudnia 2018 roku, zgłaszając je osobiście w siedzibie S-ni, pisemnie, bądź drogą elektroniczną.