• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Zgłaszanie uwag do Projektu Kodeksu dobrych praktyk - RODO

czwartek, 08.11.2018

Elbląg, 08/11/2018 r.
I N F O R M A C J ASM "Zakrzewo" zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Osiedla "Zawada" w Elblągu o zgłaszanie uwag do Projektu "Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP",  w terminie do końca grudnia 2018 roku, zgłaszając je osobiście w siedzibie S-ni, pisemnie, bądź drogą elektroniczną.
Przedmiotowy projekt znajduje się w linku poniżej: