• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

PRZETARG NA PIERWSZENSTWO USTAN. ODREBNEJ WLASN. LOKALU

poniedziałek, 25.03.2019

Elbląg, dnia  25.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu informuje, że w dniu 15.04.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności n/w lokalu  mieszkalnego, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 poz. 1222 z późniejszymi zmianami):

  • nr 35 przy ul.  ul. Robotniczej 250 w Elblągu,  o pow. użytkowej 34,00 m2, lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc. i przedpokoju, położony jest na IV piętrze, do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne.

  • Wywoławcza wartość prawa własności lokalu – 87 700 zł – wadium 877 zł

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które do dnia 12.04.2019 r. wpłacą, na konto spółdzielni w PKO BP S.A. o/Elbląg nr 62 1020 1752  0000 0102 0003 1583 wadium w podanej wyżej wysokości i do dnia 12.04.2019 r. do godz. 1200 złożą w pokoju nr 11 oświadczenie o gotowości przystąpienia do przetargu. Jeśli   wpłata wadium nastąpi w dniu 15.04.2019 r. należy wówczas w tym dniu okazać w pokoju j.w. dowód wpłaty wadium. Wadium ulega przepadkowi w wypadku, gdy licytant, któremu udzielono przybicia nie wniesie w zakreślonym przez Spółdzielnię terminie wylicytowanej wartości prawa własności lokalu.

Natomiast, gdy osoba nie wygra przetargu, wpłacone przez nią wadium niezwłocznie zostanie przekazane na wskazany rachunek bankowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia i przeniesienia własności lokalu oraz koszty wieczystoksięgowe pokrywa wygrywający przetarg. Z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni – w zakładce – Spółdzielnia – podstawy prawne – regulaminy.

 

Lokal można oglądać:  w  poniedziałki  . w godz. 730 – 1530 , a w pozostałe dni robocze od wtorku do czwartku  w  godz. od 730 do 1400,  w piątki  od 730 do 1300. Lokal do oglądania udostępnia Administracja osiedla, pokój nr 1, parter  w budynku siedziby Spółdzielni przy ulicy Robotniczej 246.

Przetarg może być unieważniony przez Spółdzielnię bez podania przyczyny.

Z zasadami przetargu  oraz warunkami przeniesienia własności lokalu jw. można zapoznać się              w dziale członkowsko-mieszkaniowym Spółdzielni pok. nr 11   tel. 055-235-69-03 wew. 230.