• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na remont części tarasu

poniedziałek, 01.04.2019

Elbląg, 01.04.2019 r.P R Z E T A R G

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa “ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul .Robotniczej 246 ogłasza w dniu  01.04.2019 r. przetarg nieograniczony na:

 

Remont  części tarasu w budynku usługowym przy ul. Podgórna 12, I piętro.

1. Termin składania ofert – 15.04.2019r. godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, sekretariat.

2. Termin otwarcia  ofert -  15.04.2019r. godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5.

3. Termin wykonania robót:  – 23.04 – 24.05.2019r.


Specyfikacja określająca szczegółowe warunki przetargu jest do nabycia, w formie elektronicznej lub papierowej, w terminie do 12.04.2019 r. w pokój nr 19 - po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr  62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,- zł za egzemplarz.

 

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.