• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Dodatkowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

wtorek, 28.05.2019

28.05.2019 r. Elbląg
Wykaz kandydatów na członków Rady Nadzorczej- kadencja 2019-2022 oraz projekty Uchawł na Walne Zgromadzenie 2019 złożone przez Członków Spółdzielni wraz z pozostałymi materiałami są do wglądu w biurze Spółdzielni pok. nr 8 lub nr 1 oraz na stronie E-bok.