• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

Przetarg na lokale użytkowe

wtorek, 08.10.2019

08.10.2019 r. Elbląg


PRZETARG


Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że
w dniu 28.10.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone przetargi na niżej wymienione lokale użytkowe:


o godzinie 1000

 • Garaż przy Al. Odrodzenia 17 -  o powierzchni  14,07 m 2

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  miesięcznie –  121,96 zł
wadium 150,01 zł,

 

o godzinie 1030

 

PODGÓRNA 12

 • lokal użytkowy -  boks nr  22 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  26,33 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  21 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  26,33 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  19 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  24,29 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  24 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  23,04 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  13 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  21,43 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  14 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  17,89 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  25 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  22,29 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  12 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12
  w Elblągu o łącznej powierzchni  20,94 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 

o godzinie 1100

AL. ODRODZENIA 10

 • lokal użytkowy przy Al. Odrodzenia 10, parter (po sklepie metalowym) w Elblągu
  o powierzchni 60,59 m2 aranżacja lokalu we własnym zakresie po uzgodnieniach ze Spółdzielnią

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  11,50 zł/m2. Do czynszu będą naliczane

opłaty za media. Wadium 700 zł.

 • lokal użytkowy - w pawilonie SDH Jantar przy Al. Odrodzenia 10, I piętro ( po piekarni) w Elblągu o łącznej powierzchni 7,40 m2 .

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 150  zł.

 

 • lokal użytkowy przy Al. Odrodzenia 10, II piętro w Elblągu o powierzchni

930,00 m2 aranżacja lokalu we własnym zakresie po uzgodnieniach ze

Spółdzielnią

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  11,50 zł/m2. Do czynszu będą naliczane

opłaty za media. Wadium 10 700,00 zł.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.10.2019 r. do godz. 1200 na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. o/Elbląg nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583 wadium na dany lokal w podanej wyżej wysokości. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej. W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od podpisania umowy najmu z winy osoby wygrywającej przetarg, wadium ulega przepadkowi. Natomiast, gdy w drodze przetargu osoba nie zostanie wyłoniona wadium będzie przelane na konto uczestnika przetargu. Z osobą wygrywającą przetarg Spółdzielnia zawrze umowę najmu, a wpłacone wadium stanowić będzie kaucję zabezpieczającą opłaty czynszowe i zostanie wypłacona najemcy po rozwiązaniu umowy.

Powyższe lokale można oglądać:  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8 00 – 13 00. Lokale do oglądania udostępnia Administracja osiedla, pokój nr  19 w budynku siedziby Spółdzielni przy ulicy Robotniczej 246.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru oferenta.