• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Unieważnienie przetargu na mieszkania

wtorek, 24.03.2020Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu unieważnia dwa przetargi  ustne  nieograniczone na ustanowienie odrębnych własności lokali przy ul. Gen. Wł. Andersa 1/1 oraz przy ul. Wiejskiej 3B/19, które się miały odbyć w dniu 25.03.2020 r.