• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na mieszkania : Andersa 1 i Okulickiego 14

piątek, 16.10.2020

 

 

 

 

Elbląg, dnia  16.10.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 04.11.2020 r. o godz. 1200 i 1215 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone dwa  przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokali mieszkalnych, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r.                      o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 poz. 845):

 

  • nr 1 przy ul. Gen. Władysława Andersa 1 w Elblągu, o pow. użytkowej 61,4 m2

Wywoławcza wartość prawa własności lokalu  - 246100 złwadium 2461 zł

  • nr 17 przy ul. Leopolda Okulickiego 14 w Elblągu, o pow. użytkowej 47,7 m2

Wywoławcza wartość prawa własności lokalu - 180900 złwadium 1809 zł

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które do dnia 03.11.2020 r. wpłacą na konto Spółdzielni  w PKO BP S.A. o/Elbląg nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583 wadium w podanej wyżej wysokości  i  do dnia 04.11.2020 r. do godz. 1000 złożą w pokoju Nr  11 oświadczenie o gotowości przystąpienia do przetargu. Jeśli wpłata wadium nastąpi w dniu 04.11.2020 r. należy wówczas w tym dniu okazać w pokoju jw. dowód wpłaty wadium.  Wadium ulega przepadkowi w wypadku, gdy licytant, któremu udzielono przybicia nie wniesie           w zakreślonym przez Spółdzielnię terminie wylicytowanej wartości prawa własności lokalu. Natomiast, gdy osoba nie wygra przetargu, wpłacone przez nią wadium  niezwłocznie zostanie przekazane na wskazany rachunek bankowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia  i przeniesienia własności lokalu oraz koszty wieczystoksięgowe pokrywa wygrywający przetarg. Z Regulaminem przetargu na  ustanowienia odrębnej własności lokalu  i przeniesienia własności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”       w Elblągu można  zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni – w zakładce -  Spółdzielnia – podstawy prawne – regulaminy. Na tej stronie – w zakładce – mieszkania na sprzedaż,  można uzyskać również więcej informacji na temat ww. mieszkania.

Powyższe lokale można oglądać:  w poniedziałki  w godzinach od 7 30 – 15 00, a w pozostałe dni robocze              ( oprócz sobót) w godz. od 730 do 1300. Lokale do oglądania udostępnia Administracja osiedla - pokój nr  1 (parter) w budynku siedziby Spółdzielni przy ulicy Robotniczej 246.

Przetargi mogą być unieważnione przez Spółdzielnię bez podania przyczyny.

 

Z zasadami przetargów można zapoznać się w  pok. nr 11 Spółdzielni   tel. 055-235-69-03 wew. 230.