• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Informacja ul. Szarych Szeregów 8-9, ul. Andersa 4-5 i 6-7

piątek, 06.11.2020

Informacja
Dotyczy: dostarczenia klucza do przedsionka windy zjeżdżającej
do poziomu „0” :
  • ul. Gen. W. Andersa 4-5, 6-7,
  • ul. Szarych Szeregów 8-9
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zakrzewo”
informuje, że w najbliższych dniach dostarczy Państwu
do indywidualnych skrzynek pocztowych klucz
umożliwiający wejście do przedsionka dźwigu osobowego,
zjeżdżającego do poziomu „ 0”- wyjście z budynku.
Klucz dostarczony zostanie w białej kopercie
z pieczątką Działu Administracji.

Elbląg, 06.11.2020 rok