• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

WYNIKI PRZETARGU WYKONANIE POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

poniedziałek, 25.09.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa "zakrzewo" z siedzibą w Elblągu przy ul. Robotniczej 246 informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia  w formie zapytania o cenę dotyczącego wykonania zadania na Wykonanie połączen wyrównawczych w buydnku przy ul. Kalenkiewicza 1-6  wygrała firma: 

UNIBEL Sp. z o.o., ul. Rybna 18, 82-300 Elbląg.