• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Wyniki przetargu - unieważnienie

środa, 21.09.2016

Elbląg. 21.09.2016r.

 

 

P R Z E T A R G

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa “ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul .Robotniczej 246  w dniu 21.09.2016r. unieważnia przetarg nieograniczony pod nazwą:

 

Białkowanie korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Elblągu przy ul.  Wiejska: 22, 24, 25, 26, 27.