• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na malowanie klatek schodowych ul.Sz.Szeregów 22-23

piątek, 01.07.2016

Elbląg. 01 Lipiec.2016r.

 

P R Z E T A R G

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa “ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul .Robotniczej 246 ogłasza w dniu 1.07.2016r. przetarg nieograniczony na:

„Malowanie klatek schodowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Elblągu przy

ul  Szarych Szeregów 22-23”.

Podstawa prawna: Regulamin zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcą.

 

1. Termin składania ofert – 15.07.2016 r. godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, sekretariat.

2. Termin otwarcia  ofert -  15.07.2016 r. godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5.

3. Termin rozpoczęcia robót -   22.07.2016r.

4. Termin zakończenia robót – 31.08.2016r.

Specyfikacja określająca szczegółowe warunki przetargu jest do nabycia, w formie elektronicznej lub papierowej, w terminie do 13.07.2016 r. w pokój nr 19 - po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr  62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,- zł za egzemplarz.

 

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.