• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

Przetarg na lokale użytkowe

środa, 31.08.2016

Elbląg, 31.08.2016 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 30.09.2016 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone przetargi na niżej wymienione lokale użytkowe:

o godzinie 1000

 • lokal użytkowy -  boks nr  22 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  26,33 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  23 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  24,57 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  24 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  23,04 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy - boks nr  25 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  22,29 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 

o godzinie 1030

 • lokal użytkowy - w pawilonie SDH Jantar przy Al. Odrodzenia 10, parter ( pow. magazynowa)

w Elblągu o łącznej powierzchni 20,00 m2 .

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  10,28 zł/m2. Do czynszu będą naliczane opłaty za media.

Wadium 616 zł,

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28.09.2016 r. do godz. 1200 na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. o/Elbląg nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583 wadium na dany lokal w podanej wyżej wysokości. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej. W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od podpisania umowy najmu z winy osoby wygrywającej przetarg, wadium ulega przepadkowi. Natomiast, gdy w drodze przetargu osoba nie zostanie wyłoniona wadium będzie przelane na konto uczestnika przetargu. Z osobą wygrywającą przetarg Spółdzielnia zawrze umowę najmu, a wpłacone wadium stanowić będzie kaucję zabezpieczającą opłaty czynszowe i zostanie wypłacona najemcy po rozwiązaniu umowy.

Powyższe lokale można oglądać:  w poniedziałki  w godzinach od 7 30 – 13 00, a w pozostałe dni robocze              ( oprócz sobót) w godz. od 730 do 1300. Lokale do oglądania udostępnia Administracja osiedla, pokój nr  19                    w budynku siedziby Spółdzielni przy ulicy Robotniczej 246.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru oferenta.