• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na białkowanie lorytarzy piwnicznych

piątek, 02.09.2016

 

Elbląg. 02.09.2016r.

 

 

P R Z E T A R G

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa “ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul .Robotniczej 246 ogłasza w dniu 02.09.2016r. przetarg nieograniczony pn:

Białkowanie korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Elblągu przy ul.  Wiejska: 22, 24, 25, 26, 27.

Podstawa prawna: Regulamin zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom.

 

1. Termin składania ofert – 16.09.2016 r. godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, sekretariat.

2. Termin otwarcia  ofert -   16.09.2016 r. godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5.

3. Termin rozpoczęcia robót -  19.09.2016r.

4. Termin zakończenia robót – 28.10.2016r.

Specyfikacja określająca szczegółowe warunki przetargu jest do nabycia, w formie elektronicznej lub papierowej, w terminie do 16.09.2016 r. w pokój nr 19 - po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr  62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,- zł za egzemplarz.

 

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.