• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

środa, 14.09.2016

Elbląg. 14.09.2016r.

 

 

P R Z E T A R G

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa “ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul .Robotniczej 246 ogłasza w dniu  14.09.2016 r. przetarg nieograniczony na:

 

Częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

usługowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu (sklep motoryzacyjny)”.

 

1. Termin składania ofert – 28.09.2016 r. godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, sekretariat.

2. Termin otwarcia  ofert -  28.09.2016 r. godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5.

3. Termin rozpoczęcia robót  -  03.10.2016r.

4. Termin zakończenia robót – 31.10.2016r.

Specyfikacja określająca szczegółowe warunki przetargu jest do nabycia, w formie elektronicznej lub papierowej, w terminie do 23.09.2016r. do godz.8 00 pokój nr 19 - po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr  62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,- zł za egzemplarz.

 

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.