• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na zakup,malowanie,montaż okładzin balustrad loggii

środa, 21.09.2016

Elbląg. 21.09.2016r.

 

 

 

P R Z E T A R G

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa “ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul .Robotniczej 246 ogłasza w miesiącu wrzesień 2016 r. przetarg nieograniczony pt:

 

„Zakup, malowanie i montaż okładzin balustrad loggii z płyty Minerit gr. 10 mm w budynku przy ul. Kalenkiewicza 7-11 w Elblągu - lokalizacja balkonów w których należy wykonać wymiany płyt w załączeniu, kolor płyt-typu MAXIT CL 431”

1. Termin składania ofert – 05.10.2016 r. godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, sekretariat.

2. Termin otwarcia  ofert -  05.10.2016 r. godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5.

3. Termin rozpoczęcia robót -   10.10.2016r.

4. Termin zakończenia robót – 21.11.2016r.

5. Kryterium wyboru – 100% cena.

Specyfikacja określająca szczegółowe warunki przetargu jest do nabycia, w formie elektronicznej lub papierowej, w terminie do 05.10.2016 r. w pokój nr 19 - po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr  62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,- zł za egzemplarz.

 

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.