• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na remont chodnika ul. Rodz.Nal. 1-3 i Sz.Szer. 3-7

środa, 26.10.2016

Elbląg. dn.26.10.2016r.

 

P R Z E T A R G

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa “ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul .Robotniczej 246 ogłasza w dniu  26.10.2016 r. przetarg nieograniczony na:

 

1.  Remont chodnika z wymianą nawierzchni betonowej na Polbruk przy ul. Rodziny Nalazków

1-3-dojście do Alei Odrodzenia od strony kl. nr 1.

2.  Remont chodnika z wymiana nawierzchni z płytek betonowych na Polbruk przy ul. Szarych

Szeregów 3-7- dojście od strony schodów na skarpę.

3. Termin składania ofert – 09.11.2016 r. godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, sekretariat.

4. Termin otwarcia  ofert -  09.11.2016 r. godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5.

5. Termin wykonania robót – Cztery tygodnie od daty podpisania umowy.

Specyfikacja określająca szczegółowe warunki przetargu jest do nabycia, w formie elektronicznej lub papierowej, w terminie do 08.11.2016 r. w pokój nr 19 - po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr  62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,- zł za egzemplarz.

 

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.