• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

Przetarg na białkowanie korytarzy piwnicznych

czwartek, 10.11.2016

Elbląg. 10.11.2016r.

 

P R Z E T A R G

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa “ZAKRZEWO” z siedzibą w Elblągu przy ul .Robotniczej 246 ogłasza w dniu 10.11.2016r. przetarg nieograniczony na:

Białkowanie korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Elblągu przy ul  Wiejskiej .

Podstawa prawna: Regulamin zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcą.

 

I.    Wykaz budynków przy których będą realizowane roboty:

Wiejska 19,20,21 i 23..

 

1. Termin składania ofert – 23.11.2016 r. godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, sekretariat.

2. Termin otwarcia  ofert -  23.11.2016 r. godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5.

3. Termin rozpoczęcia robót -   28.11.2016r.

4. Termin zakończenia robót – 31.12.2016r.

Specyfikacja określająca szczegółowe warunki przetargu jest do nabycia, w formie elektronicznej lub papierowej, w terminie do 22.11.2016 r. w pokój nr 19 - po wpłaceniu na rachunek Spółdzielni w banku PKO BP o/Elbląg nr  62 1020 1752 0000 0102 0003 1583  kwoty 30,- zł za egzemplarz.

 

 

Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.