• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

PRZETARG NA LOKALE UŻYTKOWE 25.07.2017 R.

wtorek, 04.07.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 25.07.2017 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone przetargi na niżej wymienione lokale użytkowe:

o godzinie 1000

 • lokal użytkowy -  boks nr  22 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  26,33 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Kaucja 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  27 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  22,40 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Kaucja 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  19 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  24,29 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Kaucja 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  24 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  23,04 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Kaucja 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  16 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  17,49 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Kaucja 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  15 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  17,51 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Kaucja 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  25 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 w Elblągu
  o łącznej powierzchni  22,29 m2 ( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Kaucja 1200 zł,

o godzinie 1030

 • lokal użytkowy - w pawilonie SDH Jantar przy Al. Odrodzenia 10, parter ( od rampy) w Elblągu
  o     łącznej powierzchni 15,70 m2 .

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  14,30 zł/m2. Do czynszu będą naliczane opłaty
za media. Wadium 225,00 zł,

 • lokal użytkowy - przy Al. Odrodzenia 10, I piętro w Elblągu o powierzchni 13,00 m2

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  21,30 zł/m2. Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 277,00 zł,

 • lokal użytkowy w budynku Spółdzielni przy  Robotnicza 246 w Elblągu o powierzchni 10,57 m2

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi 15,50 zł/m2 . Do czynszu będą doliczane opłaty za media. Wadium 200,00 zł,

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.07.2017 r. do godz. 1200 na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. o/Elbląg nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583 wadium na dany lokal w podanej wyżej wysokości. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej. W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od podpisania umowy najmu z winy osoby wygrywającej przetarg, wadium ulega przepadkowi. Natomiast, gdy w drodze przetargu osoba nie zostanie wyłoniona wadium będzie przelane na konto uczestnika przetargu. Z osobą wygrywającą przetarg Spółdzielnia zawrze umowę najmu, a wpłacone wadium stanowić będzie kaucję zabezpieczającą opłaty czynszowe i zostanie wypłacona najemcy po rozwiązaniu umowy.

Powyższe lokale można oglądać:  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8 00 – 13 00. Lokale do oglądania udostępnia Administracja osiedla, pokój nr  19 w budynku siedziby Spółdzielni przy ulicy Robotniczej 246.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru oferenta.