• Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia
 • Błąd zdjęcia

Alfabetyczny wykaz członków Rady Nadzorczej

Aktualnie działa Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
w częściach w dniach 20, 21, 22, 23, 24 czerwca 2016 r. na trzyletnią kadencję 2016-2019.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu

 1. Krystyna Dębska
 2. Marcin Olewnik
 3. Joanna Pietraszewska
 4. Roman Rynkiewicz
 5. Mariusz Walendowski
 6. Wiesław Wiewiórka
 7. Marek Witek

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Spółdzielni na posiedzeniu Rady w dniu 11.07.2016 r.

Organizacja Rady Nadzorczej

 1. Przewodniczący – Roman Rynkiewicz
 2. Zastępca Przewodniczącego –  Mariusz Walendowski (od 07.05.2018)
 3. Sekretarz – Marcin Olewnik

Komisje problemowe

I. Rewizyjna

 1. Joanna Pietraszewska – przewodnicząca
 2. Krystyna Dębska
 3. Roman Rynkiewicz
 4. Mariusz Walendowski
 5. Wiesław Wiewiórka
 6. Marek Witek

II. Zasobów Mieszkaniowych

 1. Marek Witek – przewodniczący
 2. Marcin Olewnik
 3. Krystyna Dębska
 4. Roman Rynkiewicz
 5. Mariusz Walendowski
 6. Wiesław Wiewiórka

III. Statutowa (komisja czasowa)

 1. Krystyna Dębska – przewodnicząca
 2. Joanna Pietraszewska
 3. Wiesław Wiewiórka
 4. Marek Witek