Na mapie

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Robotnicza 246
82-300 Elbląg, Polska

Telefon i E-mail

Telefon: 55 235 69 02
Fax: 55 235 69 02 wew. 260

E-mail Sekretariat: sekretariat@zakrzewo.elblag.pl
E-mail Stanowisko d/s społeczno-kulturalnych: domkultury@zakrzewo.elblag.pl

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 – 16:00
Wtorek – Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 14:00

Zostaw wiadomość

Pozostałe informacje kontaktowe

Telefon Fax
Sekretariat 55 235 69 02
55 235 69 02 wew. 260
Administracja osiedla 55 235 69 04 wew. 226 -
Inspektorzy nadzoru
55 235 69 04 wew. 248, 238
-
Dział mieszkaniowy 55 235 69 03 wew. 230, 232
-
Czynsze 55 235 64 03
55 235 69 02 wew. 227
-
Księgowość 55 235 69 02 wew. 228
-
Obsługa wierzytelności 55 235 69 02 wew. 232
Dział społeczno-kulturalny 55 235 69 03 wew. 236 -
Grupa konserwacyjno-remontowa w godzinach pracy SM
55 235 69 02 wew. 239,  
-
Awarie elektryczne i hydrauliczne,po godz. pracy Spółdzielni do godz. 22 608 692 481 -
Zakład konserwacji dźwigów 664 221 700
-
Awarie dźwigów w budynku Podgórna 2-7 - zgłaszanie usterek Firma Schindler 800 707 401
-
Awarie dźwigów w budynku Podgórna 2-7 - uwalnianie osób Firma Schindler 576 781 549
-
Awaria Domofonu 607 841 628
-
Dzielnicowy 887 876 464
-
Pogotowie Elektrowni 991
-
Pogotowie gazowe 992
-
Awarie instalacji c.w.u. i c.o. -DROZD 602 618 695
-
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
-
Pogotowie Policji 112, 997
-
Straż Pożarna 112
-
Pogotowie ratunkowe 112, 999
-
Straż Miejska 986
-
Telewizja Kablowa "VECTRA" 0 801 080 180
-

Przyjmowanie członków przez Zarząd Spółdzielni

W każdy poniedziałek
1500 - 1600

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.