TERMINARZ DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w 2022 r.

 

Dyżury pełnione są w poniedziałki w godzinach 1500-1600 w sali nr 5 siedziby Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246, I piętro, w dniach jak niżej.

TERMINARZ DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”

w I półroczu 2022 r.

Dyżury pełnione są w poniedziałki w godzinach 1500-1600 w sali nr 5 siedziby Spółdzielni   przy ul. Robotniczej 246, I piętro, w dniach:

 

 


–  03.01.2022 r.      –          Mateusz Adamowicz

– 17.01.2022 r.   –         Przemysław Jaworski

– 31.01.2022 r.  –         Katarzyna Kisielewska

– 14.02.2022  r.   –      Marian Gołębiewski

– 28.02.2022 r.  –        Roman Rynkiewicz

– 14.03.2022 r.   –        Iwona Mikulska

– 28.03.2022 r.   –         Roman Rynkiewicz

– 11.04.2022 r.  –        Marian Gołębiewski

– 25.04.2022 r.  –        Jerzy Jedynak

– 09.05.2022 r.  –        Przemysław Jaworski

– 23.05.2022 r.   –        Katarzyna Kisielewska

– 06.06.2022 r.   –     Iwona Mikulska

– 20.06.2022 r. –       Jerzy Jedynak

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”

w II półroczu 2022 r.

Dyżury pełnione są w poniedziałki w godzinach 1500-1600 w sali nr 5 siedziby Spółdzielni   przy
ul. Robotniczej 246, I piętro, w dniach:

 


– 04.07.2022   –          IWONA MIKULSKA

– 18.07.2022   –          PRZEMYSŁAW JAWORSKI

– 01.08.2022   –           PRZEMYSŁAW JAWORSKI

– 22.08.2022   –          ROMAN RYNKIEWICZ

– 05.09.2022  –            ROMAN RYNKIEWICZ

– 19.09.2022  –            MATEUSZ ADAMOWICZ

-03.10.2022  –             IWONA MIKULSKA

– 17.10.2022 –            JERZY JEDYNAK

– 31.10.2022  –           MATEUSZ ADAMOWICZ

-14.11.2022  –             MARIAN GOŁĘBIEWSKI

-28.11.2022 –              JERZY JEDYNAK

-12.12.2022 –              MARIAN GOŁĘBIEWSKI

-19.12.2022 –              IWONA MIKULSKA

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.