TERMINARZ DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w 2020 r.

 

Dyżury pełnione są w poniedziałki w godzinach 1500-1600 w sali nr 5 siedziby Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246, I piętro, w dniach:

– 4 stycznia 2021 r.            –          Mateusz Adamowicz

– 18 stycznia  2021 r.         –          Jerzy Jedynak

–  01  lutego 2021 r.            –         Roman Rynkiewicz

– 15 lutego  2021 r.            –           Roman Rynkiewicz

– 01 marca 2021 r.            –            Iwona Mikulska

– 15 marca 2021 r.            –            Katarzyna Kisielewska

– 29 marca 2021 r.            –          Marian Gołębiewski

– 12 kwietnia 2021 r.          –          Iwona Mikulska

– 26 kwietnia 2021 r.          –          Jerzy Jedynak

– 10 maja 2021 r.                –         Przemysław Jaworski

– 24 maja 2021 r.                –         Przemysław Jaworski

– 07 czerwca 2021 r.          –          Mateusz Adamowicz

– 21 czerwca 2021 r.     –               Jerzy Jedynak

TERMINARZ DYŻURÓW

w II półroczu 2021 r.

– 05 lipca 2021 r.     –          Mateusz Adamowicz

– 19 lipca 2021 r.   –      Katarzyna Kisielewska

– 02 sierpnia 2021 r.  –    Przemysław Jaworski

– 16 sierpnia 2021 r.   –     Katarzyna Kisielewska

– 30 sierpnia 2021 r.  –       Marian Gołębiewski

– 13 września 2021 r.   –        Roman Rynkiewicz

– 27 września 2021 r.   –        Iwona Mikulska

– 11 października 2021 r.  –       Roman Rynkiewicz

– 25 października 2021 r.  –       Przemysław Jaworski

– 08 listopada 2021 r.    –       Iwona Mikulska

– 22 listopada 2021 r.  –        Marian Gołębiewski

– 6 grudnia 2021 r.   –       Jerzy Jedynak

– 20 grudnia 2021 r.   –     Katarzyna Kisielewska

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.