• Zaproszenie do składania ofert na najem lokali użytkowych0

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246 zaprasza do składania ofert na najem nw. lokali użytkowych. Szczegółowe warunki zawarcia umowy do negocjacji z Zarządem Spółdzielni. Oferty wraz z propozycją stawki czynszu należy składać w sekretariacie Spółdzielni Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (pok. Nr 19)lub telefonicznie tel. 552356902 wew. 256. Spółdzielnia zastrzega sobie

 • Wolne lokale użytkowe0

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246 zaprasza do składania ofert na najem nw. lokali użytkowych. Szczegółowe warunki zawarcia umowy do negocjacji z Zarządem Spółdzielni. Oferty wraz z propozycją stawki czynszu należy składać w sekretariacie Spółdzielni Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (pok. Nr 19)lub telefonicznie tel. 55 235 69 02 wew. 256. Spółdzielnia

 • Wolne lokale użytkowe0

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246 zaprasza do składania ofert na najem nw. lokali użytkowych. Szczegółowe warunki zawarcia umowy do negocjacji z Zarządem Spółdzielni. Oferty wraz z propozycją stawki czynszu należy składać w sekretariacie Spółdzielni Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (pok. Nr 19) lub telefonicznie tel. 55 235 69 02 wew. 256.           

 • Ogłoszenie o wolnych lokalach użytkowych0

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246 zaprasza do składania ofert na najem nw. lokali użytkowych. Szczegółowe warunki zawarcia umowy do negocjacji z Zarządem Spółdzielni. Oferty wraz z propozycją stawki czynszu należy składać w sekretariacie Spółdzielni Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (pok. Nr 19)lub telefonicznie tel. 552356902 wew. 256. Spółdzielnia zastrzega sobie

 • Informacja o przetargach na lokale użytkowe0

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 06.03.2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone przetargi na niżej wymienione lokale użytkowe: AL. ODRODZENIA 10 godz. 10,00 lokal użytkowy przy Al. Odrodzenia 10, II piętro w Elblągu o powierzchni 930,00 m2 aranżacja lokalu we własnym zakresie po uzgodnieniach ze Spółdzielnią. W przypadku wynajęcia na okres