Sprawy członkowskie i dyspozycje lokalami

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
3 pobrań 08-04-2024 13:40 Pobierz
3 pobrań 08-04-2024 13:39 Pobierz
UPOWAŻNIENIE DO ZAŁATWIANIA SPRAW W SPÓŁDZIELNI
4 pobrań 08-04-2024 13:38 Pobierz
DRUK WS. WSKAZANIA NA CZLONKA PRZY WSPÓŁWŁASNOŚCI
3 pobrań 08-04-2024 13:38 Pobierz
Wniosek o przeniesienie własności lokalu
431 pobrań 13-01-2021 17:02 Pobierz
Wniosek ws. udostepniania informacji droga elektroniczną
385 pobrań 13-01-2021 17:02 Pobierz
294 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
302 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
345 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
356 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
332 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
407 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz
Wymiana okien
394 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz
Deklaracja o ilości osób
532 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz

Regulaminy

Poniżej zamieszczamy regulaminy do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków wyposażonych w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania i dokonywania rozliczeń za jego zużycie z użytkownikami lokali
5 pobrań 03-04-2024 7:18 Pobierz
REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SM ZAKRZEWO W ELBLAGU
28 pobrań 15-01-2024 10:37 Pobierz
REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody
48 pobrań 30-11-2023 8:18 Pobierz
REGULAMIN ORGANIZACYJNY S.M. "ZAKRZEWO"
180 pobrań 30-12-2022 11:46 Pobierz
295 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
Regulamin abonenta tv kablowej
703 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
431 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom.
326 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
359 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
Regulamin przetargu na pierwszeństwo ustanowienia odrenej własności lokalu i przeniesienia własności w SM Zakrzewo
349 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
401 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
320 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
Regulamin Porządku Domowego
753 pobrań 13-01-2021 17:24 Pobierz
330 pobrań 13-01-2021 17:24 Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia
356 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej
421 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz

Statut

Poniżej zamieszczamy statut do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Statut
360 pobrań 31-01-2022 9:08 Pobierz

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.