Sprawy członkowskie i dyspozycje lokalami

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
ZGŁOSZENIE NA VIII KRAJOWY ZJAZD ZWIAZKU REWIZYJNEGO
34 pobrań 31-05-2023 6:28 Pobierz
ZGŁOSZENIE NA VII KONGRES SPOLDZIELCZOSCI
33 pobrań 31-05-2023 6:28 Pobierz
40 pobrań 31-05-2023 6:28 Pobierz
37 pobrań 31-05-2023 6:27 Pobierz
110 pobrań 19-08-2022 7:38 Pobierz
Wniosek o przeniesienie własności lokalu
371 pobrań 13-01-2021 17:02 Pobierz
Wniosek ws. udostepniania informacji droga elektroniczną
331 pobrań 13-01-2021 17:02 Pobierz
258 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
262 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
304 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
311 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
290 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
355 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz
Wymiana okien
348 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz
Deklaracja o ilości osób
458 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz

Regulaminy

Poniżej zamieszczamy regulaminy do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody
60 pobrań 24-04-2023 11:26 Pobierz
128 pobrań 30-12-2022 11:55 Pobierz
REGULAMIN ORGANIZACYJNY S.M. "ZAKRZEWO"
115 pobrań 30-12-2022 11:46 Pobierz
249 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
Regulamin abonenta tv kablowej
551 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
376 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom.
268 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
303 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
Regulamin przetargu na pierwszeństwo ustanowienia odrenej własności lokalu i przeniesienia własności w SM Zakrzewo
295 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
348 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
267 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
Regulamin Porządku Domowego
553 pobrań 13-01-2021 17:24 Pobierz
290 pobrań 13-01-2021 17:24 Pobierz
Regulamin Gospodarki Finansowej
2214 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia
309 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej
369 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz

Statut

Poniżej zamieszczamy statut do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Statut
291 pobrań 31-01-2022 9:08 Pobierz

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.