Sprawy członkowskie i dyspozycje lokalami

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
15 pobrań 19-08-2022 7:38 Pobierz
Wniosek o przeniesienie własności lokalu
255 pobrań 13-01-2021 17:02 Pobierz
Wniosek ws. udostepniania informacji droga elektroniczną
219 pobrań 13-01-2021 17:02 Pobierz
169 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
164 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
202 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
214 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
192 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
224 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz
Wymiana okien
228 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz
Deklaracja o ilości osób
329 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz

Regulaminy

Poniżej zamieszczamy regulaminy do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
REGULAMIN ORGANIZACYJNY SM "ZAKRZEWO" W ELBLĄGU
98 pobrań 31-12-2021 11:50 Pobierz
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTOW DOSTAWY CIEPLA DO BUDYNKOW I DOKONYWANIA ROZLICZEN Z UZYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CO I PODGRZANIE WODY
104 pobrań 30-12-2021 13:11 Pobierz
161 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
Regulamin abonenta tv kablowej
375 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
236 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom.
168 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
171 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
Regulamin przetargu na pierwszeństwo ustanowienia odrenej własności lokalu i przeniesienia własności w SM Zakrzewo
182 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
214 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
156 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
Regulamin Porządku Domowego
320 pobrań 13-01-2021 17:24 Pobierz
197 pobrań 13-01-2021 17:24 Pobierz
387 pobrań 13-01-2021 17:24 Pobierz
Regulamin Gospodarki Finansowej
2082 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia
162 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej
205 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz

Statut

Poniżej zamieszczamy statut do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Statut
102 pobrań 31-01-2022 9:08 Pobierz

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.