Sprawy członkowskie i dyspozycje lokalami

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
ZGŁOSZENIE NA VIII KRAJOWY ZJAZD ZWIAZKU REWIZYJNEGO
2 pobrań 31-05-2023 6:28 Pobierz
ZGŁOSZENIE NA VII KONGRES SPOLDZIELCZOSCI
4 pobrań 31-05-2023 6:28 Pobierz
5 pobrań 31-05-2023 6:28 Pobierz
2 pobrań 31-05-2023 6:27 Pobierz
81 pobrań 19-08-2022 7:38 Pobierz
Wniosek o przeniesienie własności lokalu
336 pobrań 13-01-2021 17:02 Pobierz
Wniosek ws. udostepniania informacji droga elektroniczną
300 pobrań 13-01-2021 17:02 Pobierz
231 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
234 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
274 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
281 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
261 pobrań 13-01-2021 17:01 Pobierz
312 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz
Wymiana okien
309 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz
Deklaracja o ilości osób
416 pobrań 13-01-2021 17:00 Pobierz

Regulaminy

Poniżej zamieszczamy regulaminy do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody
17 pobrań 24-04-2023 11:26 Pobierz
88 pobrań 30-12-2022 11:55 Pobierz
REGULAMIN ORGANIZACYJNY S.M. "ZAKRZEWO"
72 pobrań 30-12-2022 11:46 Pobierz
222 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
Regulamin abonenta tv kablowej
493 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
330 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom.
232 pobrań 13-01-2021 17:26 Pobierz
267 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
Regulamin przetargu na pierwszeństwo ustanowienia odrenej własności lokalu i przeniesienia własności w SM Zakrzewo
259 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
309 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
230 pobrań 13-01-2021 17:25 Pobierz
Regulamin Porządku Domowego
502 pobrań 13-01-2021 17:24 Pobierz
261 pobrań 13-01-2021 17:24 Pobierz
Regulamin Gospodarki Finansowej
2180 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia
256 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej
321 pobrań 13-01-2021 17:23 Pobierz

Statut

Poniżej zamieszczamy statut do pobrania w formacie PDF .
 
Darmowy program Acrobat Reader, niezbędy do przeglądania plików możecie Państwo pobrać ze strony  
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Nazwa Pobrania Dodany Pobierz
Statut
227 pobrań 31-01-2022 9:08 Pobierz

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.