Aktualnie działa Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
w częściach w dniach 10, 11, 12, 13 czerwca 2019 r. na trzyletnią kadencję 2019-2022.Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu

  1. Mateusz Adamowicz
  2. Marian Gołębiewski
  3. Przemysław Jaworski
  4. Jerzy Jedynak
  5. Katarzyna Kisielewska
  6. Iwona Mikulska
  7. Roman Rynkiewicz

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Spółdzielni na posiedzeniu Rady w dniu 18.06.2019 r.

Organizacja Rady Nadzorczej

  1. Przewodniczący – Iwona Mikulska
  2. Zastępca Przewodniczącego – Roman Rynkiewicz
  3. Sekretarz –Przemysław Jaworski

Komisje problemowe

I. Rewizyjna

1. Katarzyna Kisielewska – Przewodnicząca
2. Mateusz Adamowicz
3. Jerzy Jedynak
4. Roman Rynkiewicz
5.Iwona Mikulska

II. Zasobów Mieszkaniowych

1. Marian Gołębiewski- Przewodniczący
2. Mateusz Adamowicz
3. Jerzy Jedynak
4. Roman Rynkiewicz
5. Przemysław Jaworski