• Przetarg na mieszkanie Wiejska 27/II/20

  Elbląg, dnia  15.04.2021 r. OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU             Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 10.05.2021 r. o godz. 1200  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach

 • PRZETARG NA MIESZKANIE: SZARYCH SZEREGÓW 60

  Elbląg, dnia  09.03.2021 r. OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU             Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 29.03.2021 r. o godz. 1200  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

 • Przetarg na mieszkania: Gen.Wł.Andersa 1, Sz.Szeregów 60

  Elbląg, dnia  11.02.2021 r. OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU             Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 01.03.2021 r. o godz. 1200  i 1215 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokali mieszkalnych, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000

 • Przetarg na mieszkania: Gen.Wł.Andersa 1 , Szarych Szeregów 200

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 08.02.2021 r. o godz. 1200 i 1215 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokali mieszkalnych, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r.   o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 poz. 845): nr 1 przy ul. Gen. Władysława Andersa 1 w

 • Ogłoszenie o przetargu na mieszkanie Gen.Wł.Andersa 1/10

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 04.01.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 poz. 845): nr 1 przy ul. Gen. Władysława

 • Przetarg na mieszkania: Andersa 1, Okulickiego 140

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 02.12.2020 r. o godz. 1200 i 1215 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone dwa  przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokali mieszkalnych, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r.                      o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 poz. 845): nr 1 przy

Ostatnie posty

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.