Przetarg na mieszkania: Gen.Wł.Andersa 1 , Szarych Szeregów 20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 08.02.2021 r. o godz. 1200 i 1215 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokali mieszkalnych, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r.   o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 poz. 845): nr 1 przy ul. Gen. Władysława Andersa 1 w

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 08.02.2021 r. o godz. 1200 1215 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostaną przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności  n/w lokali mieszkalnych, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r.   o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 poz. 845):

  • nr 1 przy ul. Gen. Władysława Andersa 1 w Elbląguo pow. użytkowej 61,4 m2

Wywoławcza wartość prawa własności lokalu  – 246 100 zł – wadium 2461 zł

  • nr 2 przy ul. Sz. Szeregów 20 w Elblągu, o pow. użytkowej 36,7 m2

Wywoławcza wartość prawa własności lokalu – 136 900 zł – wadium 1369 zł

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które do dnia 07.02.2021 r. wpłacą na konto Spółdzielni  w PKOBP S.A. o/Elbląg nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583 wadium w podanej wyżej wysokości  i  do dnia 08.02.2021 r. do godz. 1000 złożą w pokoju Nr  11 oświadczenie o gotowości przystąpienia do przetargu. Jeśli wpłata wadium nastąpi w dniu 08.02.2021 r. należy wówczas w tym dniu okazać w pokoju jw. dowód wpłaty wadium.  Wadium ulega przepadkowi w wypadku, gdy licytant, któremu udzielono przybicia nie wniesie  w zakreślonym przez Spółdzielnię terminie wylicytowanej wartości prawa własności lokalu.Natomiast, gdy osoba nie wygra przetargu, wpłacone przez nią wadium  niezwłocznie zostanie przekazane na wskazany rachunek bankowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia  i przeniesienia własności lokalu oraz koszty wieczystoksięgowe pokrywa wygrywający przetarg. Z Regulaminem przetargu na  ustanowienia odrębnej własności lokalu  i przeniesienia własności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”       w Elblągu można  zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni – w zakładce –  Spółdzielnia – podstawy prawne – regulaminy. Na tej stronie – w zakładce – mieszkania na sprzedaż,  można uzyskać również więcej informacji na temat ww. mieszkania.

Powyższe lokale można oglądać:  w poniedziałki  w godzinach od 7 30 – 15 00, a w pozostałe dni robocze              ( oprócz sobót) w godz. od 730 do 1300. Lokale do oglądania udostępnia Administracja osiedla – pokój nr  1 (parter) w budynku siedziby Spółdzielni przy ulicy Robotniczej 246.

Przetargi mogą być unieważnione przez Spółdzielnię bez podania przyczyny.

Z zasadami przetargu można zapoznać się w  pok. nr 11 Spółdzielni   tel. 055-235-69-03 wew. 230.

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos