Zaproszenie do składania ofert na najem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246 zaprasza do składania ofert na najem nw. lokali użytkowych. Szczegółowe warunki zawarcia umowy do negocjacji z Zarządem Spółdzielni. Oferty wraz z propozycją stawki czynszu należy składać w sekretariacie Spółdzielni Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (pok. Nr 19)lub telefonicznie tel. 552356902 wew. 256. Spółdzielnia zastrzega sobie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246

zaprasza do składania ofert na najem nw. lokali użytkowych.

Szczegółowe warunki zawarcia umowy do negocjacji z Zarządem Spółdzielni.

Oferty wraz z propozycją stawki czynszu należy składać w sekretariacie Spółdzielni

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (pok. Nr 19)
lub telefonicznie tel. 552356902 wew. 256.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

AL. ODRODZENIA 10 godz. 10,00

 • lokal użytkowy przy Al. Odrodzenia 10, II piętro w Elblągu o powierzchni

930,00 m2 aranżacja lokalu we własnym zakresie po uzgodnieniach ze

Spółdzielnią. W przypadku wynajęcia na okres 10 lat indywidualne negocjacje.

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  11,50 zł/m2Do czynszu będą naliczane

opłaty za media. Wadium 10 700,00 zł.

 • lokal użytkowy przy Al. Odrodzenia 10, parter (po sklepie metalowym) w Elblągu 
  o powierzchni 60,59 m2 aranżacja lokalu we własnym zakresie po uzgodnieniach ze Spółdzielnią

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  11,50 zł/m2Do czynszu będą naliczane

opłaty za media. Wadium 700 zł.

 • lokal użytkowy – w pawilonie SDH Jantar przy Al. Odrodzenia 10, I piętro ( po piekarni) w Elblągu o łącznej powierzchni 7,40 m2.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 150  zł.

 • lokal użytkowy – w pawilonie SDH Jantar przy Al. Odrodzenia 10, I piętro ( vis a vis mięsnego) w Elblągu o łącznej powierzchni 12,20 m2.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi  –  21,30 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 300  zł.

AL. ODRODZENIA 8 godz. 10,30

 • lokal użytkowy przy Al. Odrodzenia 8, budynek wolnostojący w Elblągu 
  o powierzchni 135,20 m2

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  10,00 zł/m2Do czynszu będą naliczane

opłaty za media. Wadium 1352,00 zł.

WIEJSKA 18 godz. 11,00

 • lokal użytkowy przy ul. Wiejskiej 18 (I piętro), w Elblągu o powierzchni 63,10 m2

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  10,00 zł/m2Do czynszu będą naliczane

opłaty za media. Wadium 631,00 zł.

PODGÓRNA 12 godz. 11,30

 • lokal użytkowy – boks nr  10 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 
  w Elblągu o łącznej powierzchni  19,60 m( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  12 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 
  w Elblągu o łącznej powierzchni  20,94 m( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  13 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 
  w Elblągu o łącznej powierzchni  21,43 m( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  14 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 
  w Elblągu o łącznej powierzchni  17,89 m( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  19 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 
  w Elblągu o łącznej powierzchni  24,29 m( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  21 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 
  w Elblągu o łącznej powierzchni  26,33 m( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy –  boks nr  22 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 
  w Elblągu o łącznej powierzchni  26,33 m( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  23 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 
  w Elblągu o łącznej powierzchni  19,60 m( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  24 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 
  w Elblągu o łącznej powierzchni  23,04 m( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

 • lokal użytkowy – boks nr  25 w pawilonie handlowym przy ul. Podgórnej 12 
  w Elblągu o łącznej powierzchni  22,29 m( w tym 9,13 m2 udziału w powierzchni wspólnej)

Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi  –  19,60 zł/m2 . Do czynszu będą naliczane opłaty za media. Wadium 1200 zł,

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.