INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SYGNALIZOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SYGNALIZOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

piątek, 06.04.2018 Jako Beneficjent projektu pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu” nr POIŚ.01.03.02-00-0021/16    informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektu dzięki narzędziu informatycznemu umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez: elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – ZA

piątek, 06.04.2018

Jako Beneficjent projektu pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu” nr POIŚ.01.03.02-00-0021/16    informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektu dzięki narzędziu informatycznemu umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez:

elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – ZA POŚREDNICTWEM LINKU

lub

poprzez wysyłanie zgłoszenia na specjalny adres e-mail:

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.