Płukanie sieci wodociągowej na terenie Elbląga

14.05.2020 r, Elbląg EPWiK  Sp z o.o.  informuje, że w godzinach nocnych między 18-22.05.2020 r. odbędzie sie płukanie sieci wodociągowej. W związku z powyższym na obszarze Elbląga w dniach: 1/ w nocy z 18 / 19.05.2020 r.  w  godz. 23.00-5.00 (noc z poniedziałku  na wtorek), dotyczy ulic oraz dzielnic: a) na ulicach położonych przy linii  ulic: Stoczniowa, Bożego Ciała, Tetralna, Nowowiejska i przy linii  ulicy

14.05.2020 r, Elbląg

EPWiK  Sp z o.o.  informuje, że w godzinach nocnych między 18-22.05.2020 r. odbędzie sie płukanie sieci wodociągowej.

W związku z powyższym na obszarze Elbląga w dniach:

1/ w nocy z 18 / 19.05.2020 r.  w  godz. 23.00-5.00 (noc z poniedziałku  na wtorek), dotyczy ulic oraz dzielnic:

a) na ulicach położonych przy linii  ulic:

Stoczniowa, Bożego Ciała, Tetralna, Nowowiejska i przy linii  ulicy 12-go Lutego ( na południe od skrzyżowania z ul.Nowowiejską i Teatralną),

b) ul.Górnośląska, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Kościuszki,

2/ w nocy z 19 / 20.05.2020 r.  w  godz. 23.00-5.00 (noc z wtorku na środę), dotyczy ulic oraz dzielnic:

a) ul. Jaśminowa, Robotnicza, Okrzei, Brzeska,Poprzeczna, Wiejska, Browarna/ od Lubranieckiej do Obr. Pokoju /, Mazurska

b) na osiedlach: Zawada, Modrzewina, Bielany, Drewnik i Krasny Las,

3/ w nocy  z 20 / 21.05.2020 r.  w  godz. 23.00-5.00 (noc z środy na czwartek), dotyczy ulic oraz dzielnic:

a) ul. Krakusa (od Poprzecznej do Browarnej ), Poprzeczna, Wiejska, Odrodzenia

oraz ul. Browarna / od Lubranieckiej do Obr. Pokoju /, Mazurska, Elektryczna i Piławska,

b) na osiedlach: Zawada, Modrzewina, Bielany, Drewnik i Krasny Las,

4/ w nocy  z 21 / 22.05.2020 r.  w  godz. 23.00-5.00 (noc z czwartku na piątek), dotyczy ulic oraz dzielnic:

a) ul. Krakusa /od Poprzecznej do Browarnej /, Obr. Pokoju / od Browarnej do Wiejskiej /, Poprzeczna, Wiejska, Odrodzenia, Mazurska, Elektryczna, Piławska,

Jaśminowa, Robotnicza, Okrzei, Brzeska,Wiejska, Browarna/ od Lubranieckiej do Obr. Pokoju /,

b) na osiedlach: Zawada, Modrzewina, Bielany, Drewnik i Krasny Las,

Mogą wystąpić spadki ciśnienia wody, całkowite braki wody oraz okresowe pogorszenie jej jakości.

W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  – tel.994.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie  wody  EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.