Zmień nawyki ! WC to nie kosz na śmieci!

Zmień nawyki ! WC to nie kosz na śmieci!

Czy wiedziałeś? Wszystko, co znajduje się w Twojej toalecie lub odpływie, trafia do oczyszczalni ścieków, która jest zaprojektowana wyłącznie do oczyszczania ludzkich odpadów, papieru toaletowego i ścieków. Spuszczanie ręczników papierowych i innych śmieci do toalety może powodować tworzenie się kopii zapasowych i przepełnienia kanalizacji. Leki spuszczane z toalety mogą trafiać do strumieni, rzek i jezior.

Czy wiedziałeś?

Wszystko, co znajduje się w Twojej toalecie lub odpływie, trafia do oczyszczalni ścieków, która jest zaprojektowana wyłącznie do oczyszczania ludzkich odpadów, papieru toaletowego i ścieków.

Spuszczanie ręczników papierowych i innych śmieci do toalety może powodować tworzenie się kopii zapasowych i przepełnienia kanalizacji.

Leki spuszczane z toalety mogą trafiać do strumieni, rzek i jezior.

Wylewanie tłuszczów, olejów i smarów do kanalizacji może powodować problemy z instalacją wodno-kanalizacyjną w Twoim domu, a także z miejską kanalizacją. Zatory spowodowane smarem mogą powodować uszkodzenia domów, w tym zalanie piwnic, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i degradować nasze środowisko. 

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.