Informacja ul. Szarych Szeregów 8-9, ul. Andersa 4-5 i 6-7

InformacjaDotyczy: dostarczenia klucza do przedsionka windy zjeżdżającejdo poziomu „0” : ul. Gen. W. Andersa 4-5, 6-7, ul. Szarych Szeregów 8-9 Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zakrzewo”informuje, że w najbliższych dniach dostarczy Państwudo indywidualnych skrzynek pocztowych kluczumożliwiający wejście do przedsionka dźwigu osobowego,zjeżdżającego do poziomu „ 0”- wyjście z budynku.Klucz dostarczony zostanie w białej koperciez pieczątką Działu Administracji.

Informacja
Dotyczy: dostarczenia klucza do przedsionka windy zjeżdżającej
do poziomu „0” :

  • ul. Gen. W. Andersa 4-5, 6-7,
  • ul. Szarych Szeregów 8-9

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zakrzewo”
informuje, że w najbliższych dniach dostarczy Państwu
do indywidualnych skrzynek pocztowych klucz
umożliwiający wejście do przedsionka dźwigu osobowego,
zjeżdżającego do poziomu „ 0”- wyjście z budynku.
Klucz dostarczony zostanie w białej kopercie
z pieczątką Działu Administracji.

Elbląg, 06.11.2020 rok

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.