Przerwa w dostawie ciepła – 16.11.2020

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że z uwagi na prace remontowe miejskiej sieci ciepłowniczej, w dniu 16.11.2020 r. w godz. 04.00 – 17.30 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do obiektów: – Odrodzenia 10 („JANTAR”), – Szarych Szeregów (od nr 12 do 33),   – Podgórna 12, – Kasprzaka (cała), – Okulickiego (cała), – Wybickiego (cała). Za utrudnienia przepraszamy.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że z uwagi na prace remontowe miejskiej sieci ciepłowniczej, w dniu 16.11.2020 r. w godz. 04.00 – 17.30 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do obiektów:

– Odrodzenia 10 („JANTAR”),

– Szarych Szeregów (od nr 12 do 33),  

– Podgórna 12,

– Kasprzaka (cała),

– Okulickiego (cała),

– Wybickiego (cała).

Za utrudnienia przepraszamy.

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.