Przegląd instalacji gazowej i wentylacji w lokalach przy Ul.Szarych Szeregów i Andersa:

19.09.2022 ul. Szarych Szeregów 1-4 20.09.2022 ul. Szarych Szeregów 5-10 21.09.2022 ul. Szarych Szeregów 11,16-20 i Andersa 1 22.09.2022 ul. Andersa 2-4 i Szarych Szeregów 21-26 23.09.2022 ul. Andersa 5-6 i Szarych Szeregów 27-33

19.09.2022 ul. Szarych Szeregów 1-4

20.09.2022 ul. Szarych Szeregów 5-10

21.09.2022 ul. Szarych Szeregów 11,16-20 i Andersa 1

22.09.2022 ul. Andersa 2-4 i Szarych Szeregów 21-26

23.09.2022 ul. Andersa 5-6 i Szarych Szeregów 27-33

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.