UWAGA !!! C.D. OKRESOWEJ KONTROLI GAZOWEJ ORAZ WENTYLACJI – HARMONOGRAM

03.10.2022 R. – J. WYBICKIEGO 3, ALEJA ODRODZENIA 10, ALEJA ODRODZENIA 8, OKULICKIEGO 1-2 04.10.2022 R. – OKULICKIEGO 3, 4, 5, 8,9,10 05.10.2022 R. – OKULICKIEGO 6,7,11,12 06.10.2022 R. – OKULICKIEGO 13,14, WIEJSKA 18, 19 (I-v), 20 (I-II) 07.10.2022 R. WIEJSKA 20 (III-V), 21 (I-IV), 22 (I-II), 23 (I-IV), 24 (I-II) 10.10.2022 WIEJSKA 25,26,27,28,33 11.10.2022

03.10.2022 R. – J. WYBICKIEGO 3, ALEJA ODRODZENIA 10, ALEJA ODRODZENIA 8, OKULICKIEGO 1-2

04.10.2022 R. – OKULICKIEGO 3, 4, 5, 8,9,10

05.10.2022 R. – OKULICKIEGO 6,7,11,12

06.10.2022 R. – OKULICKIEGO 13,14, WIEJSKA 18, 19 (I-v), 20 (I-II)

07.10.2022 R. WIEJSKA 20 (III-V), 21 (I-IV), 22 (I-II), 23 (I-IV), 24 (I-II)

10.10.2022 WIEJSKA 25,26,27,28,33

11.10.2022 WIEJSKA 34, 3C

12.10.2022 WIEJSKA 46A, 46B, 3B

13.10.2022 PODGÓRNA 2-7

14.10.2022 PODGÓRNA 12, KASPRZAKA 1-4

17.10.2022 KASPRZAKA 5-9, TOPOLOWA 15

18.10.2022 TOPOLOWA 17, 23, ROBOTNICZA 230, 242, 244

19.10.2022 ROBOTNICZA 246, 248, 250, KALENKIEIWCZA 1-2,

21.10.2022 ROBOTNICZA 252, KALENKIEIWCZA 3-4

24.10.2022 KALENKIEWICZA 5-8

25.10.2022 KALENKIEWICZA 9-14

26.10.2022 KALENKIEWICZA 15-20

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.