UWAGA !!! W dniu 02.05.2023 r. Spółdzielnia będzie nieczynna

UWAGA !!!  Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Zakrzewo” w Elblągu informuje, iż w dniu 02.05.2023 r. /wtorek/ Siedziba Spółdzielni będzie nieczynna. Awarie w godzinach od 07:00 do 15:00 będa przyjmowane pod numerem tel. 55 235 69 02 wew. 239. Awarie po godzinach będą przyjmowane na zasadach jak dotychczas. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy !!!

UWAGA !!!

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Zakrzewo” w Elblągu informuje, iż w dniu

02.05.2023 r. /wtorek/

Siedziba Spółdzielni będzie nieczynna.

Awarie w godzinach od 07:00 do 15:00 będa przyjmowane pod numerem tel. 55 235 69 02 wew. 239.

Awarie po godzinach będą przyjmowane na zasadach jak dotychczas.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy !!!

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.