Wiejska 19, 23,24,25 – utwardzenie miejsc postojowych

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

1 Komentarz

  • Przemek
    15 sierpnia, 2023, 10:26 am

    Pytania: 1.Czy została sporządzona dokumentacja na wykonanie miejsc postojowych i dróg dojazdu do nich. 2. Gdzie jest możliwość wglądu do planu zagospodarowania tej inwestycji? 3.Czy projekt nowej inwestycji spełnia normy odległości od okien i wejść do najbliższych budynków przy ul.Wiejska 24 i Wiejska 23. 4.Czy zostanie zachowany CAŁY istniejący ciąg pieszy przy wejściach do budynku Wiejska 24? Obecnie ciąg pieszy jest nagminnie wykorzystywany przez kierowców, co zagraża bezpieczeństwu pieszych w w szczególności mieszkańców tego budynku. Proszę o szybką odpowiedź na moje pytania.

    ODPOWIEDZ

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.