Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza mieszkańców Elbląga do skorzystania z bezpłatnej usługi społecznej:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza mieszkańców Elbląga do skorzystania z bezpłatnej usługi społecznej: ,,Mobilna usługa pomocy przy drobnych domowych usterkach niewymagających natychmiastowej interwencji”. ,,Usługi remontowo-porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych”. Usługa przeznaczona jest dla mieszkańców Elbląga, którzy spełniają JEDEN z poniższych warunków: – osoby, które ukończyły 75 rok życia (będące osobami samotnymi lub prowadzącymi gospodarstwo

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza mieszkańców Elbląga do skorzystania z bezpłatnej usługi społecznej:

,,Mobilna usługa pomocy przy drobnych domowych usterkach niewymagających natychmiastowej interwencji”.

,,Usługi remontowo-porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych”.

Usługa przeznaczona jest dla mieszkańców Elbląga, którzy spełniają JEDEN z poniższych warunków:

– osoby, które ukończyły 75 rok życia (będące osobami samotnymi lub prowadzącymi gospodarstwo domowe wspólnie z drugą osobą, która również ukończyła 75 rok życia)

– osoby posiadające  znaczny stopień niepełnosprawności

– osoby niesamodzielne

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.