PRZETARG NA „WYKONANIE 5-CIO LETNIEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW I TERENU OSIEDLA „ZAWADA” W ELBLĄGU „

ZAL.-NR-1-SPECYFIKACJA-SIWZPobierz ZAL.-NR-2-PROJEKT-UMOWYPobierz ZAL.-NR-3-PROJEKT-PROTOKOLU-Z-OKRESOWEJ-KONTROLI-INSTALACJI-GAZOWEJPobierz ZAL.-NR-4-PROJEKT-PROTOKOLU-Z-PRZEGLADU-TECHNICZNEGO-I-BADANIA-SZCZELNOSCIPobierz ZAL.-NR-5-PROJEKT-PROTOKOLU-Z-OKRESOWEJ-KONTROLI-I-OCENY-STANU-TECHN.-ELEMENTOW-BUDOWLANYCHPobierz ZAL.-NR-6-PROJEKT-PROTOKOLU-Z-OKRESOWEJ-KONTROLI-I-OCENY-STANU-TECHNICZNEGO-INSTALACJI-ELEKTRYCZEJPobierz ZAL.-NR-7-PROJEKT-PROTOKOLU-Z-OKRESOWEJ-KONTROLI-I-OCENY-STANU-TECHNICZNEGO-INSTALACJI-SANITARNYCHPobierz ZAL.-NR-8-WYKAZ-BUDYNKOW-PODLEGAJACYCH-KONTROLI-WENTYLACJAPobierz

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

1 Komentarz

  • Jerzy
    10 lutego, 2023, 7:45 pm

    Szkoda ze ustawione to wszystko, tak jak narzucanie wszystkìm jednej firmy od zabudowy balkonow, podejrzane

    ODPOWIEDZ

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.