Przetarg na wymianę 6 dźwigów osobowych 12 przystankowych oraz 2 dźwigów 9 przystankowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej ” Zakrzewo” wraz z robotami budowlanymi w podszybiu dźwigu i pomieszczeniu byłego zsypu umożliwiającymi zjazd dźwigu do poziomu „0” w podziale na 3 etapy realizacji”

SPECYFIKACJA-SIWZPobierz OFERTA OFERETAPobierz PROJEKT UMOWY - PROJEKT-UMOWYPobierz KALENKIEWICZA-2-adaptacja-podszybia-i-pom.-zsypowego-poziom-0-projektPobierz KALENKIEWICZA-2-adaptacja-projekt-arch.-budowPobierz KALENKIEWICZA-3-adaptacja-podszybia-i-pom.-zsypowego-poziom-0-projektPobierz KALENKIEWICZA-3-adaptacja-projekt-arch.-budowPobierz KALENKIEWICZA-5-adaptacja-podszybia-i-pom.-zsypowego-poziom-0-projektPobierz KALENKIEWICZA-5-adaptacja-projekt-arch.-budowPobierz KALENKIEWICZA-12-adaptacja-podszybia-i-pom.-zsypowego-poziom-0-projektPobierz KALENKIEWICZA-12-adaptacja-projekt-arch.-budowPobierz KALENKIEWICZA-15-adaptacja-podszybia-i-pom.-zsypowego-poziom-0-projektPobierz KALENKIEWICZA-15-adaptacja-projekt_arch.-budowPobierz KALENKIEWICZA-17-adaptacja-podszybia-i-pom.-zsypowego-poziom-0-projektPobierz KALENKIEWICZA-17-adaptacja-podszybia-i-pom.-zsypowego-poziom-0-projekt-1Pobierz KALENKIEWICZA-17-adaptacja-projekt-arch.-budowPobierz PRZEDMIAR-KALENKIEWICZA-235Pobierz PRZEDMIAR-KALENKIEWICZA-121517Pobierz PRZEDMIAR-WIEJSKA-3BPobierz WIEJSKA-3B-KL.-I-adaptacja-projekt-arch.-budowPobierz WIEJSKA-3B-KL.-II-adaptacja-projekt-arch.-budowPobierz WIEJSKA-3B-KL.I-adaptacja-podszybia-i-pom.-zsypowego-poziom-0-projektPobierz WIEJSKA-3B-KL.II-adaptacja-podszybia-i-pom.-zsypowego-poziom-0-projektPobierz ZAŁĄCZNIK NR 4 - Zalacznik-nr-4-2Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 5 - Zalacznik-nr-5Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zalacznik-nr-6Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 7 - Zalacznik-nr-7Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 8 - Zalacznik-nr-8Pobierz

Posts Carousel

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej  RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu, z  siedzibą przy ulicy Robotniczej 246, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 69 02 – reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c i f RODO. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Zgromadzone dane będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej oraz dodatkowo o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mających swoje źródło w działalności Spółdzielni.

Odbiorcą danych są pracownicy Spółdzielni, podmioty współpracujące ze Spółdzielnią w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych, w szczególności podwykonawcy usług, likwidatorzy szkód, prawnicy i informatycy.

Każdy ma prawo do:

Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.